Tư vấn thương hiệu & Chiến lược Marketing

Nếu định vị thương hiệu là tuyên bố vị trí cạnh tranh trên thị trường và tâm trí khách hàng thì chiến lược thương hiệu vừa là con đường đưa thương hiệu đến nơi, vừa là nền tản để thương hiệu giữ vững vị trí cạnh tranh mong muốn.

Một thương hiệu lớn hay một thương hiệu thành công luôn có định hướng rõ ràng. Họ hướng sản phẩm/dịch vụ thậm chí là doanh nghiệp của mình trở thành đại diện cho cái gì đó, không chỉ là những gì nhìn thấy và nghe được mà là sự trải nghiệm một cách khác biệt, độc đáo, duy nhất của khách hàng.
Bạn muốn xây dựng một thương hiệu thành công? Hãy để những chuyên gia thương hiệu của Việt Khoa với hơn 20 năm kinh nghiệm đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp bạn thực hiện mục tiêu đó.

Kể về dự án của bạn

Doanh nghiệp cần một chiến lược thương hiệu để

  • Giúp sản phẩm dịch vụ của bạn trở nên khác biệt dù đó là một sản phẩm vô cùng thông dụng
  • Một chiến lược thương hiệu xuất sắc giúp doanh nghiệp đứng ngoài cuộc cạnh tranh
  • Tối đa hóa sự liên quan giữa thương hiệu của bạn trong trái tim và tâm trí khách hàng
  • Tạo ra một kết nối cảm xúc với khách hàng từ đó xây dựng lòng trung thành của họ với thương hiệu
  • Tạo nền tản cho việc mở rộng thì trường, nâng tầm thương hiệu tiến đến một thương hiệu toàn cầu

Các chuyên gia thương hiệu của Việt Khoa tạo ra giá trị gì cho doanh nghiệp khách hàng?

  • Tư vấn đặt tên thương hiệu có khả năng nắm bắt được trái tim khách hàng, truyền tải được tinh thần thương hiệu và đảm bảo khả năng được bảo hộ
  • Tư vấn “sức khỏe thương hiệu”- đánh giá hiện trạng thương hiệu từ đó giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống nhận diện chuyên nghiệp hoặc tái định vị thương hiệu
  • Tư vấn định vị thương hiệu giúp doanh nghiệp khai thác một ưu thế khác biệt của thương hiệu (unique selling point) để đứng vững, thậm chí dẫn đầu trong lĩnh vực và thị trường mục tiêu
  • Tư vấn xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu xứng tầm doanh nghiệp để tăng niềm tin cũng như sự đón nhận của khách hàng
Kể về dự án của bạn