Một thương hiệu đã đi vào trái tim của khách hàng sẽ có giá trị vô cùng to lớn. Giá trị này hình thành từ một cảm nhận vô hình nhưng lại có thể định giá và quy thành tiền mặt. Như trường hợp Coca-Cola, bạn có biết thương hiệu của họ trị giá bao nhiêu? Giá trị thương hiệu chiếm 61% toàn bộ công ty Coca-Cola. Nếu quy ra tiền mặt thật sự rất nhiều, tương đương 80,7 tỷ USD.

Bao bì

Bao bì

Và đây là số liệu định giá một vài thương hiệu quen thuộc: thương hiệu thức ăn nhanh được ưa chuộng nhất thế giới McDonald’s 85,7 tỷ USD; gã khổng lồ lĩnh vực phần mềm Microsoft 90,2 tỷ USD; thương hiệu Apple 147,9 tỷ USD và hiện đứng vị trí số 1 về giá trị thương hiệu là Google 158,8 tỷ USD (Theo một tài liệu nghiên cứu của Interbrand năm 2014).

Duy trì và phát triển thương hiệu

Giá trị của thương hiệu lớn được tính bằng hàng tỷ USD. Do đó, một thương hiệu có giá trị cần được bảo vệ và nuôi dưỡng. Nhưng bằng cách nào? Điều gì giúp duy trì và phát triển một thương hiệu?

Có 3 yếu tố quan trọng giúp duy trì và phát triển thương hiệu:

Một là, Phải khác biệt – Different. Thế giới đầy rẫy các sản phẩm và dịch vụ tương tự nhau, vì vậy để đi vào lòng khách hàng thì thương hiệu bạn cần thật sự nổi bật cả về giá trị, cá tính và nhận diện (hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những gì?)

Hai là, Phải thận trọng – Vigilant. Không được cho phép thương hiệu của bạn phạm những điều không nên làm, đừng để thương hiệu bạn mắc sai lầm và không được khách hàng tha thứ.

Ba là, Phải có sự phù hợp – Relevant. Thị trường vốn thay đổi liên tục, để tồn tại thì ngoài sự khác biệt cần phải đảm bảo thương hiệu của bạn luôn thích nghi với thay đổi từ thị trường.

Microsoft

Và điều quan trọng là bạn hãy lắng nghe, tôn trọng khách hàng và thương hiệu của bạn sẽ chiếm được lòng tin của họ.